Facebook Od 1. 11. 2013 nás najdete také na Facebooku. Budeme Vás zde informovat nejen o novinkách a slevových akcích, ale také o zboží, které se chystáme umístit na stránky a bude možné jej v nejbližší době objednávat.

Proč nakupovat u nás?

Každá dekorace je originál.

U všech objednávek balné zdarma.

Veškeré zboží za skvělé ceny.

Odeslání zboží do
24  hodin 
od obdržení objednávky.

Co možná o levanduli nevíte:

Levandule
(Lavandula angustifolia)

Levanduli dalo jméno pravděpodobně latinské slovo lavare, což je výraz pro mytí nebo praní. V období antiky se totiž levandule pro nezaměnitelnou vůni přidávala do regeneračních i léčivých koupelí. Středověk pak v levanduli objevil další zázraky. Začala se pěstovat ve velkém nejprve v klášterních zahradách, zejména kvůli kvalitnímu oleji, který se z rostlin vyráběl. Tento olej se mimo jiné využíval pro provonění kůže rukavic a říkalo se, že kdo často pracoval s levandulovým olejem, byl více imunní proti morovým epidemiím. Hedvábná vůně levandule působní proti hysterii, nespavosti i jiným příznakům nervového původu. Voňavkářský i kosmetický průmysl by se bez levandule obešel jenom stěží. Můžeme ji pěstovat i v našich zahradách, ale musíme jí vybrat slunné místo a lehkou, dobře propustnou půdu. S mrazy si obvykle poradí, ale může ji výrazně poškodit sníh, který ji trvale zdeformuje a znehodnotí. Aby k tomu docházelo co nejméně, levanduli pravidelně stříháme a udržujeme ve fomrě nízkého, kompaktního keříku.

VELKOOBCHOD » Obchodní podmínky-Velkoobchod

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro VELKOOBCHOD

 Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech objednávek a před uskutečněním objednání zboží je kupující (zákazník) povinen se s nimi seznámit a před odesláním objednávky odsouhlasit. Na to upozorňujeme v sekci "Jak objednávat". Jsou platné pro nákup v internetovém obchodě "Original-dekorace". Tyto vymezují práva a povinnosti jak ze strany prodávajícího (dodavatele), tak ze strany kupujícího (zákazníka). Prodávajícím a provozovatelem tohoto e-shopu je Zlatuše Košťálová, Klení 23 382 41 Benešov nad Černou, IČO 685 23 645. Další kontaktní údaje najdete v sekci "Kontakty". Předmět podnikání uvedený v ŽL - Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. ŽL vystavený dne 17. 8. 1998 v Českých Budějovicích, čj. Ž-330101/98/3032, ev. č. 330101-31703-00.

Kupující je povinen před započetím nákupu seznámit se s tímto nákupním řádem, dodacími a reklamačními podmínkami, které jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

 

Objednávka

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se s obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi a je jimi vázán okamžikem odeslání objednávky. Kupní smlouva se při nákupu na tomto e-shopu uzavírá okamžikem odeslání objednávky. Dodavatel je povinen objednávku potvrdit a dodat produkt(y), který(é) si zákazník objednal. Výjimkou je vyprodání zásob.

Konečná cena objednaného zboží a náklady na doručení je stanovena v plné výši předem a to v objednávkovém formuláři, později i ve faktuře, která je přiložena k odeslané objednávce nebo odeslaná e-mailem.

V případě změny nebo doplnění objednávky bude konečná cena kupujícímu sdělena e-mailem nebo telefonicky po předešlé domluvě.

Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jeho úspěšného splnění a nelze ji poskytovat třetím nezúčastněným stranám.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k úspěšnému uzavření smlouvy jsou jasné z těchto obchodních podmínek, kde je vše srozumitelně popsáno.

 

Povinnosti kupujícího

Zákazník je povinen poskytnout potřebné údaje ke zdárnému splnění objednávky dodavateli. Mezi ně patří:

  1. Osobní údaje - jméno, příjmení, e-mail, telefon
  2. Firemní údaje - název firmy, IČO, DIČ - pokud je plátcem DPH
  3. Dodací údaje (platné) - ulice a číslo popisné, město, PSČ
  4. Fakturační údaje -  (pokud jsou jiné, než dodací)
  5. Všechny další údaje, které kupující považuje za nezbytné

Každá přijatá objednávka v našem obchodě je závazná.

 

Ochrana osobních údajů

Poskytovatel prohlašuje, že postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tzn. chrání osobní data objednatele před zneužitím a nikdy je neposkytuje 3. straně. Osobní data mohou být využita pouze poskytovatelem a to pro účely řádného fungování služby, přímé komunikace s objednatelem a pro statistického potřeby poskytovatele nebo pro dodání objednaného zboží nebo služeb.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce prováděné na e-shopu) uvádět správně a pravdivě.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

 

 

Možnosti objednávky

Objednávat zboží lze takto:

  • prostřednictvím e-shopu - následně po uzavření a odeslání objednávky je kupujícímu objednávka potvrzena e-mailem

 

Zrušení objednávky

Zrušit celou objednávku nebo její části lze po předcházející dohodě na tel. č. 728222313 po dobu 12 hod od odeslání závazné objednávky. Po uplynutí této lhůty nebo upravení objednávky podle přání zákazníka nebo odeslání objednávky není dodavatel povinen akceptovat tyto a další změny.

V případě, že po uplynutí uvedené lhůty objednávka byla již zabalena, budou zákazníkovi vyúčtovány náklady spojené se zabalením zásilky. V případě, že objednávka byla již zabalena, vyřízena a byla expedována, budou zákazníkovi vyúčtovány náklady spojené se zabalením a expedováním.

Provozovatel obchodu Original-dekorace.cz firma Zlatuše Košťálová je oprávněn jednostranně zrušit elektronickou objednávku zejména v těchto případech:

  • vyprodání zboží na skladě
  • chybně zadaná cena u produktu
  • technický problém aplikace

 

Odstoupení od smlouvy

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy. Může tak učinit do čtrnácti (14) dní od převzetí zboží.Termín pro odstoupení začíná platit následující den ode dne doručení zboží.V této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy - elektronickou poštou (na adresu: info@original-dekora ce.cz) pomocí příslušného formuláře, který se nachází na stránkách "Obchodní podmínky nebo na adresu firmy (Zlatuše Košťálová, Klení 23, 382 41 České Budějovice).

Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve smyslu § 53 odst. 7 obch.  z.  má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce, tím není dotčen nárok prodávajícího na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží. Kupující musí toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu (do 14 dní od převzetí zboží) na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců  spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit.

Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno a pokud možno i v původním obalu, včetně faktury  a vyplněného formuláře, který je možné stáhnout v obchodních podmínkách níže, popř. záručních listů, návodů atd.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, vám peníze za zboží budou zaslány převodem na váš účet, a to nejpozději do čtrnácti dnů od doručení odstoupení od smlouvy spolu se zbožím. Prodávající není povinen poslat peníze dříve, než došlo k vrácení zboží či prokazatelnému doložení, že zboží bylo zákazníkem odesláno zpět. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem zpět (tzn., že pokud zákazník vrací zboží ve 14denní lhůtě, hradí dopravu on). Termín pro vrácení zboží při odstoupení od smlouvy je stanoven na čtrnáct dní.

Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy v případě uvedeném v Občan. zák. §53 odst. 8, písm. c.

Do vrácené částky při odstoupení od smlouvy se započítávají i náklady na doručení zboží zákazníkovi – pozor, vrací se jen částka odpovídající nejlevnější variantě dopravy, jakou si zákazník mohl v době objednání zvolit. Bezplatný osobní odběr však do těchto variant dopravy nepatří. Toto se týká pouze vrácení celé objednávky, ne její části. V tomto případě se hradí pouze poměrná část (př.: objednáno 10 ks, vráceno 1 ks - poštovné vráceno ve výši 1/10 z nejnižšího poštovného). Poštovné při vrácení produktu platí kupující bez náhrady.

Náklady, o které se snižuje hodnota vráceného zboží v případě (v případech), že bylo se zbožím nakládáno jinak než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, činí 75 % z pořizovací ceny. V případě, že je prokazatelné, že zboží před vrácením bylo již použito nebo nebude vráceno v originálním nepoškozeném igelitové pouzdře, se snižují náklady  o 90 % z pořizovací ceny.

V případě odstoupení od kupní smlouvy použijte níže přiložený dokument:

 

Způsob dodání:

Zásilky odesílám prostřednictvím České pošty nebo PPL.

U žádné objednávky neúčtujeme balné.

 

 


NEJSME PLÁTCI DPH

 

Cena, platba

Nabídkové ceny uvedené na stránkách http://www.original-dekorace.cz  jsou platné v okamžiku objednání. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího nebo na dobírku. Prodávající zůstává vlastníkem zboží až do zaplacení úplné kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem a bude přiložena ke zboží v balíku nebo doručena e-mailem na adresu kupujícího. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové vydaná při platbě za hotové pokladnou prodávajícího. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení.

 

Platba předem na účet

celkovou částku za objednané zboží a poštovné uhradí zákazník na č.ú. 206086129/0600 GE Money ČR. Variabilní symbol doručí prodávající kupujícímu mailem obratem (nejpozději do 24 hod). Kupující převede částku za objednávku a poštovné nejpozději do 7 kalendářních dní (u předvánočních objednávek tj. od 1. 11. - 22. 11. kalendářního roku do 3 pracovních dní).
Po připsání uvedené částky na účet bude zboží odesláno na adresu  kupujícího uvedenou v objednávce do 24 hodin.
V opačném případě bude objednávka stornována.

 

Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. Prodávající se zavazuje objednávku vyřídit do 24 hodin po obdržení objednávky. Pokud se doba dodání změní (například z důvodu změny skladových zásob), bude kupující o této změně informován (telefonicky nebo mailem) a zboží mu bude dodáno v termínu podle dohody.

 

Záruční lhůta, reklamace

Na zboží zakoupené v eshopu poskytuje prodávající záruku za jakost v délce záruční doby 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. V případě výměny zboží v důsledku reklamace počíná běžet nová záruční lhůta, a to ode dne převzetí nového zboží.

Má-li zboží vadu, může kupující vyžadovat výměnu, slevu (po posouzení prodávajícím) či opravu zboží. Není-li ani jedna varianta možná pak vrácení peněz. Odstoupit od smlouvy může pouze tehdy pokud prodejce závadu odmítne odstranit nebo to nestihne včas.  Pokud bylo vadné zboží před reklamací opravováno nebo do něj jiným způsobem zasahováno, možnost reklamace a odstoupení od smlouvy zaniká a prodejci tak vůči kupujícímu nevznikají žádné povinnosti. Reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno do sídla firmy včetně veškerého příslušenství, které bylo v balení u výrobku a pokud možno i v originálním obalu, včetně faktury a dalších přiložených písemností.

Každou reklamaci je nutné oznámit na telefonním čísle „728 222 313“ nebo e-mailem info@original-dekorace.cz před zpětným zasláním zboží na adresu firmy dodavatele. Výrazně to ulehčí následný proces reklamace.

Prodávající reaguje na reklamaci do 7 pracovních dnů. Reklamace musí být vyřízena a (v případě dohody vrácení peněz) peníze převedeny na účet kupujícího nejpozději do třiceti dní.

Kupující je povinen nahlásit prodávajícímu jakým způsobem bude zboží zasláno zpět a informovat jej o datumu odeslání vrácené zásilky mailem nebo telefonem. Kupující je v případě vrácení zboží povinen zásilku zajistit proti případnému poškození a dostatečně pojistit. V případě uznané reklamace hradí náklady spojené s reklamací (dopravné/poštovné) prodávající. V případě zamítnutí reklamace zákazník.

Peníze za vrácené zboží budou zaslány zpět na účet kupujícího až po obdržení zpětně zaslaného reklamovaného zboží a to pouze v případě, že zboží dorazí v pořádku (bez dalších závad než kvůli kterým byla reklamace ze strany kupujícího uplatněna), proto je kupující povinen zboží dostatečně zajistit proti poškození. Pokud zboží přijde poškozeno i jinak nebo na adresu určenou prodejcem nedorazí, nebude částka na účet kupujícího vrácena a reklamace nebude uznána. Částka za reklamované zboží při vrácení zboží bude převedena na účet kupujícího nejpozději do čtrnácti dní od přijetí zboží.

V případě odstoupení od kupní smlouvy nebo reklamaci zboží použijte níže přiložené dokumenty.

Nová opatření:

Pokud se nakupující nedohodne s prodávajícím má možnost tuto skutečnost řešit i mimosoudní cestou (ČOI). Návrh na zahájení mimosoudního řízení může spotřebitel podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.


a/ Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

b/ Formulář pro reklamaci zboží.

Reklamace se nevztahuje na zboží, které  kupující poškodil sám nebo nevhodně použil.

Prodávajícímu pošle kupující neprodleně mailem zprávu o poškození zboží spolu s dostatečnou fotodokumentací poškozeného zboží.

O vyřízení reklamace budete kupující informován e-mailem, případně SMS.

V případě reklamace nebo odstoupení od smlouvy (vrácení zboží) zasílejte toto zboží na adresu: Zlatuše Košťálová, Klení 23, 382 41 Benešov nad Černou.

Reklamace se nevztahuje a prodejce nezodpovídá za drobné výrobní vady u keramického a porcelánového zboží - nepravidelná glazura, nepravidelný povrch a potisk, lehké barevné odlišnosti glazury. U dřevěného zboží rovněž nezodpovídá za nerovnost materiálu, nepravidelném nátěru a barevně se odlišující patině na některých místech produktu.

Pokud došlo k poškození zboží během doručení od prodávajícího ke kupujícímu, je adresát povinen nejpozději do 2 pracovních dní zboží okamžitě reklamovat u jakékoliv pošty nebo zásilkové společnosti PPL - u ní nejpozději do 3 pracovních dní. Tam odnese balík s celým obsahem (poškozeným i nepoškozeným zbožím i s balícím materiálem) včetně krabice a dokladů. Veškeré náležitosti ohledně poškozeného zboží pak řeší s poštou, která zboží doručila. Dále je nutné provést fotodokumentaci předaného balíku a zboží v něm (fotodokumentaci poškozeného produktu v balíku) a to odeslat na emailovou adresu info@original-dekorace.cz .

Reklamaci poškozeného zboží při přepravě je možné řešit i prostřednictvím e-shopu, kde bylo zboží  zakoupeno a to tak rychle, aby e-shop dodržel nutné reklamační termíny u doručovacích společností.


 


 

 

Rozměry zboží, popř. jeho další charakter

Rozměry zboží uvedené na e-shopu u jednotlivých produktů jsou uváděny na základě podkladů poskytnutých jednotlivými dodavateli. Za jejich přesnost neručíme a nezodpovídáme.

Rozměry jsou zpravidla udávány v následujícím pořadí: šířka v nejširším bodě, výška, hloubka, popř. objem. Nebo průměr a výška, popř. objem.

 

Dárkové poukazy

Velkoobchodní prodej se na dárkové poukazy nevztahuje.

Závěrečné ustanovení

Na velkoobchodní prodej se nevztahují měsíční akce pro maloobchodní zákazníky, slevy na poštovném, slevy za roční nákup a dodání zboží do 24 hodin od odeslání objednávky.

Platné obchodní podmínky jsou k dispozici při osobním odběru a na internetových stránkách a každý kupující je při koupi zboží na tyto podmínky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy s v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 1. ledna 2014.